Petek, 24. november
Vodna zemljišča v katastru in zemljiški knjigi – neskladje med registri in stanjem v naravi

O predavatelju
  • Petek, 24. november
    Vodna zemljišča v katastru in zemljiški knjigi – neskladje med registri in stanjem v naravi
Želite zastaviti vprašanja predavatelju?