dr. Vesna Rijavec
Polonca Matko
dr. Bojan Podgoršek
dr. Urban Vrtačnik
Tjaša Potparič Janežič
mag. Igor Strnad
dr. Damjan Orož
dr. Aleš Galič
Četrtek, 23. november
 • 8.30

  8.30–9.00 sprejem in registracija udeležencev

  9.00–10.00 Nepravdni postopki po ZGD-1, dr. Urban Vrtačnik

  10.00–11.00 Aktualna vprašanja stečajnega postopka in novosti ZFPPIPP-Hdr. Damjan Orož

  11.00–11.30 odmor

  11.30–12.30 Izvršba na podlagi verodostojne listine in nepošteni pogoji v potrošniških pogodbahdr. Aleš Galič

  12.30–13.00 razprava

  13.00–14.00 kosilo

  14.00–15.00 Pravna sredstva v izvršbi ter pravda za ugotovitev, da izvršba na predmet ni dopustna (ustavna odločba o neustavnosti 65. člena ZIZ), dr. Damjan Orož

  15.00–16.00 Temeljna načela v nepravdnih postopkih v sodni praksi in prekluzije v nepravdnih postopkihmag. Igor Strnad

  16.00–16.45 Potrjevanje sklepov Centralnega oddelka za verodostojno listino kot evropskih nalogov za izvršbo, dr. Andrej Ekart

  16.45–17.45 razprava

Petek, 24. november
 • 9.00

  9.00–10.00 Vodna zemljišča v katastru in zemljiški knjigi – neskladje med registri in stanjem v naraviPolonca Matko

  10.00–10.45 Problematika na področju nepremičnega javnega dobra, zlasti vodnih zemljiščdr. Vesna Rijavec

  10.45–11.15 odmor

  11.15–12.30 Služnosti in stavbna pravica v zemljiški knjigi, notarska hramba ter izvršba  proti stranki notarske hrambe, dr. Bojan Podgoršek

  12.30–13.30 Upravna in civilna izvršba, davčne terjatve pri poplačilu upnika v civilni izvršbi in davčna izvršba, dr. Urban Vrtačnik

  13.30–14.15 Aktualna vprašanja izvršilnih postopkov – začasne odredbe, Tjaša Potparič Janežič

  14.15 razprava in zaključek srečanja

6. Dnevi nepravdnega in izvršilnega prava
480,00 EUR

Kotizacija vključuje gradivo in znaša 480,00 EUR brez DDV (585,60 EUR z DDV).

Kotizacija vključuje kosilo in osvežilne pijače med odmori.

Potrdilo o udeležbi boste lahko prevzeli na recepciji dogodka.

Dogodek je vključen v ponudbo paketov družbe Lexpera, ki vsebujejo izobraževanja.

Event Details
 • Start Date
  10.09.2020 09:30
 • End Date
  11.09.2020 13:00
 • Status
  Expired
 • Organizer
 • Remaining Tickets
  999 Tickets
Sponsors